Sponsors

WTC Lambroek Massemen leeft

We snijden het 31ste seizoen aan met veel goede moed. Ons jubileumjaar werd in schoonheid afgesloten op ons clubfeest. Wat was was, wat is is! Stilstaan is achteruitgaan. Daarom was het prettig om vast te stellen dat er tijdens ons eetfestijn opnieuw zoveel bereidwillige helpers klaarstonden om de vele hongerige magen van de nodige spijs te voorzien. Eendracht betekende ook nu macht. Het blijft de rode draad doorheen onze clubgeschiedenis.

Inmiddels hebben we er ook al onze eerste fietsorganisatie opzitten. Willy Bracke en Etienne Van Wijnendaele zorgden voor een feilloze uitpijling. Onze schatbewaarder, Jos Caluwaerts, wreef zich de handen warm met net geen 500 deelnemers aan de start. Het seizoen is onder een gunstig gesternte gestart. Houden zo.

Inherent aan een clubbestaan is ook het lief en leed dat op ons afkomt. Ons trouwe bestuurslid Etienne Van Wijnendaele verloor in november zijn moeder. Vorige maand werden Etienne en Christine andermaal getroffen na het overlijden van vader Lucien. Het clubbestuur en verschillende leden maakten in Grotenberge hun deelneming over aan de familie.

Inmiddels kreeg het ledenbestand ook een facelift. Erwin Boone keert terug naar onze club na een korte afwezigheid. Gino Drieghe en Kevin Van Driessche zijn nieuwe namen. Gino is de schoonzoon van Guido De Schepper. Kevin proefde in onze toprit 50km al van het clubgebeuren. Johan De Smet en Benoni Van Mullem waren zijn gidsen. Waarvoor onze dank. Welkom in ons midden, Erwin, Gino en Kevin.

Bij deze wil ik ook nog eens stilstaan bij onze website. Hugo Guyssens doet ongelooflijk zijn best, maar blijft afhankelijk van de return van de leden. Gebruik het forum maximaal om suggesties te doen. Het komt de club te goede.

De werkgroep welke zich over de kalender buigt, doet goed werk en streeft er naar om iedereen aan zijn trekken te laten komen. Dat dit een moeilijke opdracht is, weten we uit ervaring.

Last but not least zijn er de aangepaste klassementen. Ook in deze streven we naar gelijke kansen voor iedereen.

Maak er een fijn wielerseizoen van.

Freddy De Geest

Copyright © 2014. Ontwikkeld door Nyoka.