Sponsors

Snookeravond

Na een onderbreking van enkele jaren nam WTC Lambroek de draad terug op. Na de nieuwjaarsreceptie en algemene ledenvergadering zetten we het nieuwe seizoen verder met een nevenactiviteit uit de oude doos. Locatie het vertrouwde snookerpaleis Orchidee te Wetteren bij de gastvrije uitbaters Roger en Betty. Uur van samenkomst 19.00h.

De opkomst was niet gering. We verwelkomden naast Freddy en Carine ook Willy Van Den Berghe, Etienne, Willy Bracke, Ronny en Rita, Johan en Audrey, Benoni en Liliane, Norbert en Jenny, Guido en Frieda, Hugo, Mireille en Herman, Fi Céline en Louiseken, Ivan en Ginette, Ann en ondergetekende.

Na de lottrekking kruisten 6 duo’s de biljartkeus. Het werd een leuke bedoening. Als leken in de discipline was onwennigheid, zoeken en aftasten in het begin troef. Alhoewel sommigen toch blijk gaven van enige aanleg. Er werd ook meermaals met enige verbazing of verwondering gekeken hoe Pier of Pol een prachtige bal potte of een “reeksken” neerzette. Hilariteit was meermaals te bespeuren wanneer hij of zij een gemakkelijke bal miste of een gepotte bal gevolgd werd door het ongewild verdwijnen van de witte bal in een van de zes gaten. Allé er waren redenen genoeg om ons te amuseren. En iedereen speelde om te winnen natuurlijk. De ene ploeg ging voluit zijn kans, het andere team pakte het spel eerder tactisch aan en glunderde toen gewild of ongewild de tegenpartij met een “snooker” geconfronteerd werd. De spanning was soms te snijden, want wie zou het uiteindelijk halen. Dit terwijl de wederhelften van op afstand de snookertafels in het oog hielden, en samen gezellig kletsten over koetjes en kalfjes.

Tussen twee snookerbeurten door genoot ik constant van de sfeer rond de snooker- als andere tafels. Ik keek en zag dat het goed was…… Na het beëindigen van het spel, kropen we allen samen om verder na te kaarten, dat vergezeld van een lekkere pint. Anekdotes werden opgehaald, ideeën werden geuit. Je merkte, het enthousiasme en de goesting, eigen aan de start van elk seizoen is aanwezig. Hopelijk zetten we deze lijn door. Het werd laat, we sloten de tent.

Tot slot, eer wie eer  toe komt. Freddy en Hugo werden de verdiende winnaars van onze snookeravond. Ze wonnen als enige ploeg alle drie hun wedstrijden.

Een erg leuke avond, met grote opkomst, ook wat de partners betreft. Hopelijk is dit de start van een mooi seizoen, op maar ook naast de fiets.

Marc

Copyright © 2014. Ontwikkeld door Nyoka.