Off Canvas sidebar is empty

Clubreglement

A. Doelstellingen:

Artikel 1. WTC Lambroek Massemen, hiena ook de club genoemd, is een fietsersclub aangesloten bij Cycling Vlaanderen. De club heeft tot doel het fietstoerisme te promoten en de persoonlijke fietsambities bij haar leden aan te moedigen en daarnaast de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie te bevorderen.
Artikel 2. Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging, kan toetreden tot de club voor één of meer categorieën van fietsen.

B. Lidmaatschap:

Artikel 3. De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwen lidmaatschap. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het clublid het clubreglement onderschrijft en aanvaardt dit te zullen naleven.
Artikel 4. Enkel het bestuur kan leden inschrijven, weigeren of schrappen. Kandidaat-leden kunnen een aantal ritten meerijden zonder lid te zijn. Het aantal ritten kan variëren naargelang de categorie.
Artikel 5. Het lidgeld van de club wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en meegedeeld op een Algemene Vergadering. Het lidgeld is steeds inclusief de bijdrage voor Cycling Vlaanderen.

Lidgeld

Voor het lidgeld 2023 betaan er volgende aansluitingsmodaliteiten:

  • Lidgeld cyclosportieve tochten + recreatieve tochten = 100 euro incl. verzekering
  • Lidgeld cyclosportieve tochten + recreatieve tochten = 50 euro incl. verzekering vanaf het tweede familielid welke woont onder hetzelfde dak
  • Lidgeld enkel recreatieve tochten = 100 euro incl. verzekering
  • Lidgeld enkel recreatieve tochten = 50 euro incl. verzekering vanaf het tweede familielid welke woont onder hetzelfde dak
  • De aansluiting en de betaling van het verschuldigde bedrag dient te gebeuren via één van de bestuursleden.

Clublokaal

BoerenparlementSinds 2022 vindt WTC Lambroek een nieuwe thuis in het 't Boerenparlement, Varekouter 34 te 9230 Massemen.

In dit Cafe
Wees welkom en neem plaats
Ontspanning & gezelligheid
Al het goede komt uit de tap.
Een biertje of liever iets fris
'T zomers op het terras met iets pittig of
gewoon gezellig wat kletsen aan de bar.
Santé!

clubKledij vanaf 2024

Kledij 2024

Fiets wijs!

Het bestuur van WTC-Lambroek heeft op 21 maart 2017 beslist het charter "Fiets wijs!" te ondertekenen en zijn leden aan te sporen hetzelfde te doen. Wijs fietsen is veilig fietsen en hoffelijk blijven. Meer info en de inhoud van dit charter kan u hier lezen.

Contact

Heb je vragen over onze fiets-activiteiten?

secretaris@wtc-lambroek.be

Telefonisch kan je ons bereiken op:
Tel: +32 472 56 11 10

Secretariaat:
Broekstraat 3, 9230 Massemen

 

Over ons

We zijn een kleine gezellige fietsclub waar allerlei vormen van fietsen centraal staan. We houden ervan om elkaar te stimuleren om te fietsen doch niet om te racen. Dit wil echter niet zeggen dat onze afdeling cyclo er niet van houdt om soms eens het tempo op te drijven. Ook voor zij die liever de toeristische toer willen opgaan, met onderweg een natje en een droogje, hebben we een volledig programma. Onze club doet ook aan maatschappelijk geëngageerd fietsen met "Fietsen zonder Leeftijd".