Clubreglement

A. Doelstellingen:

Artikel 1. WTC Lambroek Massemen, hiena ook de club genoemd, is een fietsersclub aangesloten bij Cycling Vlaanderen. De club heeft tot doel het fietstoerisme te promoten en de persoonlijke fietsambities bij haar leden aan te moedigen en daarnaast de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie te bevorderen.
Artikel 2. Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging, kan toetreden tot de club voor één of meer categorieën van fietsen.

B. Lidmaatschap:

Artikel 3. De toetreding tot de club gebeurt via een jaarlijks te hernieuwen lidmaatschap. Het aanvaarden van het lidmaatschap houdt in dat het clublid het clubreglement onderschrijft en aanvaardt dit te zullen naleven.
Artikel 4. Enkel het bestuur kan leden inschrijven, weigeren of schrappen. Kandidaat-leden kunnen een aantal ritten meerijden zonder lid te zijn. Het aantal ritten kan variëren naargelang de categorie.
Artikel 5. Het lidgeld van de club wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur en meegedeeld op een Algemene Vergadering. Het lidgeld is steeds inclusief de bijdrage voor Cycling Vlaanderen.

Lidgeld

Voor het lidgeld 2023 betaan er volgende aansluitingsmodaliteiten:

  • Lidgeld cyclosportieve tochten + recreatieve tochten = 100 euro incl. verzekering
  • Lidgeld cyclosportieve tochten + recreatieve tochten = 50 euro incl. verzekering vanaf het tweede familielid welke woont onder hetzelfde dak
  • Lidgeld enkel recreatieve tochten = 100 euro incl. verzekering
  • Lidgeld enkel recreatieve tochten = 50 euro incl. verzekering vanaf het tweede familielid welke woont onder hetzelfde dak
  • De aansluiting en de betaling van het verschuldigde bedrag dient te gebeuren via één van de bestuursleden.

Clublokaal

BoerenparlementSinds 2022 vindt WTC Lambroek een nieuwe thuis in het 't Boerenparlement, Varekouter 34 te 9230 Massemen.

In dit Cafe
Wees welkom en neem plaats
Ontspanning & gezelligheid
Al het goede komt uit de tap.
Een biertje of liever iets fris
'T zomers op het terras met iets pittig of
gewoon gezellig wat kletsen aan de bar.
Santé!

Fiets wijs!

Het bestuur van WTC-Lambroek heeft op 21 maart 2017 beslist het charter "Fiets wijs!" te ondertekenen en zijn leden aan te sporen hetzelfde te doen. Wijs fietsen is veilig fietsen en hoffelijk blijven. Meer info en de inhoud van dit charter kan u hier lezen.